Kinesiotape Göteborg 

 

Historia

Kinesiotape uppfanns av Kenzo Kase på 70-talet för att skapa en tejp som hade liknande egenskaper som huden. De första behandlingarna med kinesiotejp gjordes på patienter med artikulära smärtor. Själva teknologin bakom tejpen är baserad på kroppens egen naturliga läkeprocess. Effekten sker Kinesiotape Göteborgneurologiskt och genom aktivering av kroppens eget kretslopp - härav namnet Kinesio.

Kinesiotape har samma egenskaper som huden och kan därför överföra ”positiv sensorisk information” till kroppen, ungefär som om man lägger en hand på huden för att lindra smärta. Tejpen har samma elastcitet och tjocklek som huden. Detta möjliggör en fullt bibehållen rörlighet i leder, muskler, ligament och hud.

Användning                     

Kinesiotejp används främst i samband med rehabilitering och vid ömhet i muskler och senor. Tejpen ger extra stöd och stabilitet utan att det påverkar rörelsemönster eller blodcirkulation. Kinesiotejpen används också som en skadeförebyggande metod. Här kan tejpen användas till att hålla leder på plats så att man undgår skadliga och extrema positioner. Det är vanligt att man blandar ihop kinesiotejp med den så kallade sporttejpen. Sporttejp används enbart för att stabilisera eller ge stöd. Denna typ av tejp (sporttape) ger – till skillnad från kinesiotejp – ofta ej önskvärda biverkningar såsom att blodcirkulationen och cirkluationen av andra vätskor hämmas samt att rörelseförmågan hindras vilket i vissa fall är meningen.kinesiotape axel

Med rätt applicerad kinesiotape uppnår man ett utökat rörelseomfång i det tejpade området i såväl vardags– som sportaktiviteter. Tejpen har dessutom en funktion som kanaliserar bort vatten, vilket möjliggör för den skadade att duscha och bada utan att behöva byta tejp.

Tack vare tejpens unika material får man oftast en omedelbar effekt efter appliceringen och därefter får man i de flesta fall en progressiv förbättring de närmsta 3-5 dagarna. Det är därför kinesiotaping så ofta används inom elitidrotten. Vid vissa specifika skadeproblem kan det behövas upprepade behandlingar under längre tid för att effekten skall märkas.