Svensk Klassisk Massage Göteborg

Svensk Klassisk Massage är välkänd över stora delar av världen.
Det var den svenske gymnastikpedagogen och skalden Pehr Henrik Ling (1776-1839) som utvecklade denna massageform som ett system för massage och muskeltöjningar.

Ling ville konstruera en massageteknik som efterliknade rörelserna som utförs inom den Svenska gymnastiken och andra former av träning. Med de tekniker som han utvecklade pressas och tänjs muskler, bindväv och hud så att blodcirkulationen i musklerna stimuleras och musklerna blir starkare och smidigare samt att skapa en bättre balans mellan muskler och skelett.

Massagen uppges ha en verkan både på kroppsliga och emotionella faktorer, såsom ökat lymfflöde och ökad blodcirkulation (smärtor och trötthet beror ofta på en lokal blodbrist som motverkas av massagen) och sammanväxningar och knutor i musklerna motverkas. Även hormonutsöndringen påverkas.

Massage används vid t.ex. muskelspänningar, träningsvärk, svullnader orsakade av t.ex dålig Lymfcirkulation, muskelknutor och som allmänt avslappnande och uppmjukande behandling.

De flesta massörer och massageterapeuter i Sverige är utbildade i svensk klassisk massage, men de flesta hittar sin egen stil så de behandlingar du får av olika massörer kan skilja sig ganska mycket åt även om de har gått på samma massageskola.

 Massage Göteborg | Wallmans Massage & Friskvård