Taktil behandling Göteborg

är en hälsosam och mycket mjuk helkroppsbehandling som ges med långsamma och medvetna strykningar på framsidan och baksidan av kroppen i en viss struktur. Man använder även olika slags tryck samt håller händerna stilla. Som mottagare är du inbäddad under handdukar och filt, och endast den kroppsdel som skall beröras exponeras. Allt detta skapar en känsla av stillhet, vila och trygghet. Behandlingen ges med varm olja, till avslappnande musik alt. i tystnad och tar ca 75 minuter.

Det primära syftet med taktil stimulering är att genom beröring frigöra välmåendehormonet oxytocin, som har en rad positiva effekter på hälsan. Beröring är grundläggande för nervernas organisation i kroppen. När huden berörs ökar aktiviteten i den del av hjärnan som förmedlar sinnesintryck till andra delar av hjärnan. Effekterna av beröring och ökat ocytocin i blodbanan är många;

 • skapar lugn och ro på djupet
 • stärker immunförsvaret
 • smärtlindrar
 • höjer smärttröskeln
 • påskyndar läkning av sår
 • ökar nyfikenheten
 • ökar möjligheten till kommunikation/större social förmåga
 • effektiviserar inlärning
 • förbättrar minnet
 • sänker blodtrycket
 • förbättrar matsmältningen
 • ökar livsglädjen

Beröring är det effektivaste sättet att sänka cortisolnivåerna och därmed stressen i kroppen!

En annan viktig uppgift beröringen har är att se till att kroppsuppfattningen är god, att man vet var varje kroppsdel börjar och slutar och hur den kan användas. Är kroppsuppfattningen god har vi ett tydligare kroppsspråk och kommunikationen blir klarare. Med ökad kroppsuppfattning ökar även jagkänslan och initiativförmågan. Med beröring stärks även känslomässiga band mellan individer.